1. New York City

  New York, New York, United States

 2. Hershey

  Hershey, Pennsylvania, United States

 3. Wheeling (West Virginia)

  Wheeling (West Virginia), West Virginia, United States

 4. Columbus

  Columbus, Ohio, United States

 5. Louisville

  Louisville, Kentucky, United States

 6. Nashville

  Nashville, Tennessee, United States

 7. Montgomery

  Montgomery, Alabama, United States

 8. Saint Augustine

  Saint Augustine, Florida, United States

 9. Miami

  Miami, Florida, United States