1. Aloft Bangkok - Sukhumvit 11

    35 Sukhumvit 11, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ประเทศไทย

  2. Oskar

    24 Sukhumvit 11, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ประเทศไทย