Heidi's Pancake House, South Lake Tahoe, California

3485 Lake Tahoe Blvd

South Lake Tahoe, CA 96150

Get Directions

(530) 544-8113

Popular near Heidi's Pancake House