Takashi, Salt Lake City, Utah

18 W Market St

Salt Lake City, UT 84101

Get Directions

(801) 519-9595

Popular near Takashi