Pacific Tsunami Museum, Hilo, Hawaii

130 Kamehameha Avenue

Hilo, HI 96720

Get Directions

(808) 935-0926

http://www.tsunami.org/